Jak to u nás chodí

Pro vzájemnou dlouhodobou důvěru s klienty i zaměstnanci je důležité řídit se některými základními principy. Proto jsme si vytvořili soubor hodnot, které v našem světě UNIQA vyznáváme.

Lidé sledující ohňostroj

Zajímáme se o lidi. Motivujeme.

Známe naše zákazníky i zaměstnance. Víme o jejich potřebách. Snažíme se jim vycházet vstříc a kolegy motivovat k týmové spolupráci. V centru pozornosti je vždy člověk. Každý je důležitý.

Děti hrajíci si s lodičkou v potoce

Neustále se rozvíjíme. Utváříme.

Protože známe potřeby klientů, snažíme se proaktivně hledat nová řešení jejich pojistných potřeb. Naším cílem je zavádění nových standardů v pojišťovacím sektoru. Pracujeme na našich silných stránkách a stále jsme připraveni růst.

Výskok děvčat k volejbalové síti

Jdeme za našimi cíli. Jsme výkonní.

Máme ambiciózní cíle. K jejich dosažení je třeba vytrvalosti v neustálé soutěži s našimi konkurenty. Chceme poskytovat špičkový servis a dodržovat vždy své sliby. Naprostou samozřejmostí je každodenní stabilní výkon každého v týmu UNIQA.

Malá plachetnice v oceánu

Jednáme čestně. Jsme otevření.

Naše jednání je seriózní, otevřené, poctivé a transparentní. Nemáme žádnou skrytou agendu. Ctíme naše klienty i zaměstnance a vážíme si jejich důvěry. 

Žijeme však nejen prací

V každodenní práci se řídíme souborem pravidel, podle nichž poměřujeme všechny naše aktivity a úkony. Nejdůležitějším pravidlem, které stojí nad všemi ostatními, je pravidlo rodiny. To znamená, že každý pracovní výstup ověřujeme jednoduchým testem: Je to natolik dobré, abychom to mohli doporučit i vlastní rodině – rodičům, partnerům, dětem? Pokud nikoli, je třeba ještě pracovat na zlepšení.

Společenská odpovědnost

Díváme se kolem sebe a snažíme se pomáhat dobrým věcem.

Nenašli jste odpovídající pozici? Pošlete nám CV