Ochrana osobních údajů | UNIQA kariéra
Vítejte v UNIQA

Ochrana osobních údajů

Pro účely výběrového řízení budou zpracovávat Vaše osobní údaje společnosti finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České a Slovenské republice (tj. UNIQA Management Services, s.r.o., IČ 25 67 27 03, se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha; UNIQA pojišťovna, a.s., IČ: 49 24 04 80, se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha; UNIQA penzijní společnost, a.s. IČ: 61 85 98 18, se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha; UNIQA investiční společnost, a.s. IČ: 64 57 90 18, se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha; AXA d.d.s., a.s. IČ 35 977 540, se sídlem Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava; AXA d.s.s., a.s. IČ 35 903 821, se sídlem Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava; UNIQA Management Services, s.r.o., organizačná zložka Slovensko IČ 50008056, se sídlem Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava; UNIQA pojišťovna a.s., pobočka pojišťovny z jiného členského státu, IČ 00 653 501, se sídlem Krasovského 15, 851 01 Bratislava; UNIQA investiční společnost a.s., organizačná složka Slovensko, IČ 36 770 540, se sídlem Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava), jakožto správci osobních údajů, v souladu s obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů, a to po dobu trvání výběrového řízení k dané pozici na kterou reagujete.


Pokud budete požadovat informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit na společnosti UNIQA v jejím sídle nebo i na jejího pověřence na ochranu osobních údajů. Dále se na společnosti UNIQA můžete obrátit i v případě uplatnění práva na výmaz nebo opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, či v případě práva na omezení zpracování a na přenositelnost údajů nebo při uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů.

Také bychom Vás chtěli informovat, že můžete kontaktovat i Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se rozhodnete podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů v rámci finanční skupiny UNIQA Insurance Group naleznete na www.uniqa.cz resp. www.uniqa.sk.